Esiopetus

Koulutielle lähteville

kuva9_seikkailuaPäiväkoti Pääskynpesä järjestää steinerpedagogista esiopetusta.

Esiopetus järjestetään ostopalveluna Sammatin vapaalle kyläkoululle, joka sijaitsee Lohilammella 3 km päässä päiväkodista.

Lapsen ilmoittaminen esiopetukseen

Päiväkoti Pääskynpesän esikoulu

Hei! Tiesitkö, että esiopetus on velvoittavaa?

Jos se mietityttää sinua, ei huolta. Pääskynpesässä on mahdollista saada lapsenmukaista esiopetusta, joka auttaa siirtymään pehmeästi kouluikään ja uuteen oppimisen maailmaan.

Tutkiminen, leikkiminen ja liikkuminen ovat pääperiaatteita, joiden kautta lapsen luontaista löytämisen iloa ja sen myötä uuden oppimista tuetaan joka päivä.

Jokaisella lapsella on omat vahvat puolensa, joita he pääsevät toteuttamaan inspiroivassa ympäristössä.

Ryhmällä on tärkeä rooli lapsen valmistautuessa yhteen elämän tärkeimmistä askeleista, koulumaailmaan astumiseen.

kuva21_eskariPääskynpesän vahvuutena on muunneltavat oppimisympäristöt, jotka vahvistavat lapsen itsetuntoa ja rohkaisevat vaikuttamaan ympäristöönsä rakentavasti. Ne vahvistavat lapsen taitoa ratkaista ongelmia ja luoda uutta.

Pääskynpesässä vaalitaan positiivista, kannustavaa ilmapiiriä, yrittämisen ja onnistumisten kautta.

Toiminta on luonnonläheistä. Tämä näkyy päivittäin tarjoiltavassa ruoassa, materiaaleissa ja päivittäisessä toiminnassa.

Tänä vuonna panostamme erityisesti yhteisöllisyyteen ja työhyvinvointiin. Tällä haluamme vahvistaa yksilön mahdollisuuksia tulla kuulluksi myös yksilöllisine tarpeineen ja vahvuuksineen. Näin voimme rakentaa yhä vahvempaa ja luovempaa toimintaympäristöä niin kasvu- kuin oppimisympäristöksi sekä lapsille että heidän arjessaan mukana oleville aikuisille.

Haluatko sinäkin olla osa yhteisöä, kehittämässä toimintaa vanhempana, ideoijana, kannatusyhdistyksessä, ehkä työntekijänäkin?

Ota rohkeasti yhteyttä 044-7300013 tai paivakoti@paaskynpesa.org.
Tervetuloa tutustumaan eskariimme!

Lapsen ilmoittaminen esiopetukseen