Päiväkoti

Steinerpäiväkoti Pääskynpesä

Steinerpäiväkoti Pääskynpesä on kodinomainen päiväkoti, joka sijaitsee Sammatissa Länsi-Uudellamaalla. Sen päivittäinen aukioloaika on klo 7.30-16.30. Päiväkodissamme on 28 kokoaikaista paikkaa 3-6 -vuotiaille lapsille. Osa näistä on esiopetuspaikkoja. Päivähoitopaikkojen määrä vaihtelee hoidossa olevien lasten ikäjakauman mukaan.kuva2_paivakoti

Päiväkodissa toimii lasten kanssa 5-7 pääskyemoa. Toiminnasta vastaa vanhempien muodostama voittoa tavoittelematon kannatusyhdistys. Ilmoittautumisia otamme vastaan ympäri vuoden. Vanhempien hoitomaksut vastaavat kunnallisen hoidon tasoa.

Lapsen ilmoittaminen päivähoitoon

Toiminta

kuva10_oppiPääskynpesässä lapselle annetaan aikaa ja mahdollisuus kasvaa yksilöllisesti ja omassa tahdissaan muiden lasten ja aikuisten kanssa. Luonnonläheisyys ja luonnonmukaisuus näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme. 

Ravinto

kuva2_ruokaLaadukas ravinto on terveen kasvun perusta ja tärkeä osa pedagogiikkaa. Valmistamme ruuan päiväkodilla itse. Ruoan valmistuksessa käytetään mahdollisimman paljon biodynaamisia ja luonnonmukaisesti viljeltyjä raaka-aineita. Pöydän kattaminen kauniisti, ruokarunot sekä hyvät pöytätavat ovat olennainen osa syömistä.

Juhlat

kuva13_juhlaaVuodenkierron juhlat sekä jokaiselle vuodenajalle ominaiset työt ovat tärkeä osa toimintaamme. Juhlassa ihminen saa mahdollisuuden kohota hetkeksi arjen yläpuolelle. Steinerpäiväkoti Pääskynpesän juhlia ovat lapsen oma syntymäpäivä, pääsiäinen, kevätjuhla, sadonkorjuu- eli Mikael-juhla, lyhtyjuhla, adventtijuhla ja joulujuhla.

Leikki

kuva18_leikkiLeikki on lapsen tärkein tehtävä. Leikille annetaan päiväkodissamme tarpeeksi aikaa sisällä ja ulkona. Vapaa leikki tarjoaa lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään, kehittää mielikuvitustaan ja virittää sosiaalisia taitojaan. Mielikuvitusta ruokitaan saduilla, nukketeatteriesityksillä, lauluilla, loruilla ja musisoinnilla.
Leikkivälineet on valmistettu luonnonmateriaaleista.

Rytmi

kuva19_maalausRytmi on kantava voima lapsen kehityksessä. Päivittäin, viikoittain sekä vuoden kiertokulussa toistuvat rutiinit tuovat selkeyttä ja turvaa lapsen elämään. Pääskynpesän viikkorytmiin sisältyy leipominen, satuliikunta/retkeily, maalaus, kädentyöt ja siivous.

Jäljittely

kuva20_jaljittelyLapsi jäljittelee kaikkea näkemäänsä, aistimaansa ja kokemaansa ympärillään. Jäljittelyn hän muuntaa luovaksi leikiksi, ja leikin avulla lapsi rakentaa ja valloittaa omaa maailmaa. Kasvatuksen tulisi antaa lapselle mahdollisuuksia jäljittelyyn. Sen vuoksi Pääskynpesän aikuiset tekevät lasten kanssa erilaisia töitä; aamiaisen ja välipalan laittoa, leipomista, siivousta, pyykinpesua, kanien, akvaarion ja viherkasvien hoitoa, kädentöitä ja juhlavalmisteluja.

Jäljittelyn ja tekemisen kautta annetaan oikeita virikkeitä lapsen leikkiin sekä tuetaan lapsen luontaista oppimishalua